Bygging av utearealer

Kreativt Landskap kan bygge helt nye utearealer basert på et konsept partene blir enige om – med beplantning og stein som bringer liv til uteområdet.

Når vi planter tar vi hensyn til jordsmonn, drenering, plantearter, fargevalg, høyde og struktur slik at hver plante fungerer alene, men også i kombinasjion med beplantningen forøvrig, og supplerer omgivelsene.

  • Belegningsstein/heller
  • Kantstein
  • Mur
  • Små og storgatestein

 Kreativt Landskap tilbyr å bygge nye utearealer og/eller fornye eksisterende arealer. Få inspirasjon til bygging av uteareal i vårt fotogalleri.

VEDLIKEHOLD OG  SKJØTSEL

Kreativt Landskap ønsker å hjelpe deg med å gjøre det beste ut av utearealene dine med kvalitetsbevisst vedlikehold og skjøtsel for å ivareta investeringen din på lang sikt.Med vår høye kompetanse innen plantefaget kan vi lage en langsiktig strategi for å forbededre og holde utearealene ved like. 

Vi vedlikeholder eiendommen deres gjennom:

  • Gressklipping
  • Gjødsling og annen jordforbededring
  • Ugressbekjempelse
  • Beskjæring og hekklipping
  • vanning
  • trepleie


Få inspirasjon til vedlikehold av uteareal i vårt fotogalleri.

Kreativt Landskap tilbyr Beskjæring og trepleie

Bygg og vedlikehold