Idé-time

En idètime er alltid utgangspunktet for utførelsen av en hageplan og er starten på hagedesign.  

Kreativt Landskap gir praktiske og estetiske råd om planløsning, material og plantevalg. Det utføres en enkel analyse av hva som kan gjøres med utearealet ditt, og vi skisserer hvilke behov og muligheter dere har. Samtidig peker vi på eventuelle problemområder og hva vi ville ha prioritert å få gjort først og sist. 

Vi bruker vanligvis 1 time på en idè time. Pris kr 1,950,- eks mva

Etterarbeid, som skisse  pris kr 680, eks mva pr time.

 
Kreativt Landskap tilbyr å utarbeide en Hageskisse og Hageplan

Kreativt Landskap tilbyr Hagedesign

Vannelement