Personvernerklæring

Vi tar ditt personvern på alvor. Alle personopplysninger som ev. samles inn, lagres, behandles, utleveres og makuleres i samsvar med Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og EUs personvernforordning (GDPR: General Data Protection Regulation).

Under gjeldende lovgivning om personopplysning, har du rett til å be om tilgang til dine personopplysninger som er under behandling:
Uriktige personopplysninger kan korrigeres.

Du kan be om at vi avslutter behandling av, eller sletter, dine personopplysninger
Du kan trekke tilbake samtykke for enkelte behandlingstyper (hvor samtykke har blitt gitt)
Du kan be om begrenset personopplysningsbehandling
Du kan utøve din rett til dataportabilitet
Du kan klage på behandlingen av personopplysningene dine

Kontakt oss i så fall. I noen tilfeller er vi kanskje ikke i stand til å imøtekomme en forespørsel, slik som sletting eller begrensing, hvis vi er rettslig forpliktet til å lagre detaljene eller har behov for å beskytte våre juridiske interesser. Vi ber kanskje om ytterligere informasjon fra deg dersom dette skulle være nødvendig for å bekrefte at forespørselen kommer fra deg og ikke andre personer som måtte søke tilgang eller kontroll over personopplysningene dine. Dersom du mener at personopplysningene dine behandles i strid med gjeldende lov, kan du sende inn en klage direkte til oss eller Datatilsynet.

Hva vi lagrer:

  • Google analytics data – brukes kun for å måle trafikk
  • Google Maps – brukes kun for å vise kart til besøkende
  • Kontaktskjema – beskjeder som sendes til oss

Det lagres informasjonskapsler (breadcrumbs) i tilfeller Google trenger dette.